انا لله و انا الیه راجعون

 

 

ما تدری نفسٌ ماذا   تکسبُ   غداً                      

 و ما تدری نفسٌ بای ارضٍ تموتُ

 

البغاء و الخلق   لله     العظیم     الخبیر                       

 کما نجا حکیمهُ نبی موسی من الحوتُ

 

یا ایها الانسان بدان نطفه ات اینچنین                            

 الضعف فی الصغری  و   البلا  تفوتُ

 

همه خلایق یک اندازه در کوچکی نیاز                           

 گر دایه ای نبود  همه   در      برهوتُ

 

ما را به شبیه خلق دگر  قدرتی  نداد                           

  آن خالق دانا  رمز  زندگی ذا  بجستُ

 

الطیر و      الارباع   بعد   ولادتهما                             

 یبدو بالرضاع و الجد حتی ان  یقوتُ

 

آن مادر نالان   به  پای  ما  بنشست                            

  من الصغر سهراً و للبلاغ ان  بدوتُ

 

و    لا  لک   اختیاراً   تاماً   بولادتک                             

 اختیار از ذات و نظم  و  ما  سموتُ

 

و لیس     تقطی  الانذار  فی  دنیاک                              

 و بالاخره    مجالاً   صحفاً  لتقدمتُ

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید