سرود نیروی انتظامی روزت مبارک

سرود نیروی انتظامی روزت مبارک

سرباز ناب رهبر ، ای حافظان قرآن

ای دشمنِ ستمگر ، ای تشنگانِ ایمان

همیشه هستی بیدار ، خسته نباشی سرکار

روزت مبارک ، روزت مبارک

***

فرماندهان عزیزان ، ای اسوه ی دلیران

 ای محرم شهیدان ، ای زر نمای ایران

همیشه هستی بیدار ، خسته نباشی سرکار

روزت مبارک ، روزت مبارک

***

پر خوابی و خستگی ، هر گز نمی پذیری

پاسدار شهر و راه ها ، در دشت و در کویری

همیشه هستی بیدار ، خسته نباشی سرکار

روزت مبارک ، روزت مبارک

***

خدا پشت و پناهت ، دعای مادران است

با گشت و قدرت تو ، وطن امن و امان است

همیشه هستی بیدار، خسته نباشی سرکار

روزت مبارک ، روزت مبارک

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 13/07/1393

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید