ای آسمان خون ببار

 

ای
آسمان خون ببار ، لاله ها تشنه ی آبند

در جای
جای این دیار ، ژرفای غم سیلابند

زمین
پوشیده از نم نم ، گریان شده از کارزار

طاول
زده چشم یتیم ، آواره شد در کشت زار

دریای
آبی سرخ شد ، با خون مردان غیور

در هم
شده در خاک و خون ، شیون شده در کرخه نور

اینجا
زمانه شاهد است ، در پر پر گلها شدن

خاک
طلا خیز وطن ، جان برکفان شیدا شدن

اینجا
دیار آشنا ، از سالها محور شده 

آن
لاله ی مفتون دل ، هر متر آن خیبر شده

سنگر
نساز ای لودرم ، جسمم و جان آماده است

در هر
نبرد تن به تن ، به خالقش دل داده است

هر گز
مرا خوار نکن ، ای هموطن دل گیرم

با
قهرمان جبهه ها ، از بغض ها دل سیرم

شهد
شهادت گشته ام ، در نخل زار جبهه ها

از مین
ها رد شده ام ، جویا نکردم لاله ها

 

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 13/02/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید