به یاد سروش محمدی عزیز (وداع)

 

تو تا دیروز با ما بودی ، چی شده رفتی همیشه

سروش ای یار دیرینم ، با ما بمون دیر نمـــیشه

***

جبر زمانه یا خطا ، رها شده چه بی نشون

نگو دیره خیلی دیره ، تو رو خدا با ما بمون

***

مگه نگفتی جان فدا ، کوچه ها دست زامبیاست

دل های یاوران تو ، له شده پایی گودزیلاســـت

***

فکر جیغ و داد ما رو ، نشنیدی وقت رفتی

من که باورم نمیشه ، از میان دل گذشــــتی

***

نگو دیره خیلی دیره ، جنگل آرامش نـــــــــداره

مردمش در سوگ کوچت ، تویِ سیل غم دوباره

***

کجا اون نفس نفس ها ، تویِ عمقِ زنده موندن

گفتی که شبها درازه ، واسه یِ ترانه خونــــدن

***

پاره شد رگایِ شعرت ، خون کرده دیدگانــــم

غرق شد صیاد شعرت ، پرت شد در زندگانم

***

گفته بودی جایِ تو نیس ، این جهانِ غزل خوانده

ما که بی تو عزاداریم ، یه ترانه از تو مونــــــده

***

یادگارِ گفته هایت ، زندگی راز بقا نیســــــــــــــــت

همه خوبان جمع کرده ، ای خدا پس موندنم چیست

***

ای خدا صبری بفرما ، اون عماد و دوستانش

با سروش همکار بودن ، اشک ریز یادمانش

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) شب 21/05/1391

 

/ 0 نظر / 3 بازدید