فصل گریه ها

 

می شنوم صدای باد را

در لابه لای یکایک برگها

به آرامی می گذرد

و چیزی زمزمه می کند

می بینم پیچش برگ ها هنگام سقوط

که به زردی می زند

آوایی به گوش می رسد

باز پاییز دیگری آمد

فصل ریزش برگ ها

فصل وداع با باران

فصل گریه باشبنم ها

و لخت شدن تنه ی درختان

و فصل تنهایی من تنها

نه تنهایی ملموس

که مشهودی است در قلبم

فضا خالی است

که با لمس پاییز و ریزش برگ درختان

با ریزش اشکم همراه است

20/11/1377

/ 0 نظر / 3 بازدید