تیرِ خلاص 3

تیرِ خلاص 3

برو فایده ندارِ ، دیگه پشیمونی تــــــــــو

خرجِ بی حاصل شده ، این همه مهمونیِ تو

ببین دریایِ دلت ، آبستنِ موجِ بلنـــــــــد

دیگه نوری ندارِ ، چراغِ شمعدونی تــــــو

***

آوام شدی با دلِ مستــــــــت

بد نام شدی با گلِ دستــــــت

ترسِ دل من بی تو همیشـــــه

دل خسته شد از دیدار خستت

***

گلِ تو بی بوشده ، تا بو کنم برگــــــای اون

دل تو جوری سواره ،  پیکر و ژرفایِ جـــون

آخه تا کی بمونم ، اسیر غمهایت باشــــم

برو دور از شهر من  ، تا پر نشه دریای خون

***

خوشنام شدی از کینه بســــتن

آروم شدی با هر چه گفتــــن

وعده ی دلت مونده در آغـوش

مستانه برو به جایِ خفــــتن

***

آخرش یادت باشه ، شمشیر پارگـــــــی زدی

با زبون بی وفا ، پیام فتنگـــــــــــــــــی زدی

کوچه ها دل خور شد از ،  سنگِ دروغایِ شما

رویِ دیوارِ دلم ، پایانِ زندگــــــــــــی زدی

***

لیلی نشدی برایِ مجنـــون

شرجیِ دلت هوایِ بـــارون

من موندم و تارِ عنکبوتــت

تو خاطرهام نمایِ زنـدون

***

آزارم شدی با دلِ خســــــتت

بد نام شدی با دلِ مستــــــت

ترسِ دلِ من بی تو همیشــه

ای کاش قلم شکسته دستت

***

جاسم ثعلبی (حسّانی)

13/06/1391

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید