تنهایی

 

به تو عادت کرده بودم

بی تو من کلبه به دوشم

 

بی تو مدتها تو فکرم

بی تو زندگی خموشم

 

بی تو ماندنم چه حاصل

بی تو من پنبه بگوشم

 

از سکوت و گریه ی شب

زتو هجرت کرده بودم

 

کلبه ام از همه خالی

خاطره درد و سکوتم

 

زندگی کردن بی تو

عالمی در برهوتم

 

با گل و سنگ و ستاره

از تو حرفت زده جوشم

 

عشق من تو در چه حالی

صبرم از دریا به بجوشم

 

صد کمینی دارد این دل

بگو تا چندی بکوشم

 

بی تو تنهایی عذاب است

بی تو من جانم فروشم

 

سروده جاسم ثعلبی 23/09/1390

 

/ 0 نظر / 2 بازدید