سرود عیدت مبارک ای معلم

 

من میروم (2)

به سوی غنجه هایی که تازه دمیده (تازه دمیده)2

گل بچینم از غنچه ای کسی نچیده (کسی نچیده)2

به تو ای یار با وفایم (2)

هدیه دهم آموزگارم(2)

به سرخی خون عزیزانی که رفتند .

آن غافله رفته سفر ما را نبردند (ما را نبردند)2

چرا نبردن(3)

در جبهه های ای وطن از جان گذشتند (از جان گذشتند)2

با دشمن اسلام و دین پیکار کردند (پیکار کردند)2

جای غریبان .جشن عزیزان باشد مبارک(باشد مبارک)2

ای خسته ای ای مهربان آموزگارم (آموزگارم)2

آن چهره ی خندان تو در دل بکارم . در دل بکارم .(آموزگارم)3

تو بودی آن گشته وطن پاکیزه از ظلم (پاکیزه از ظلم)2

خورشید شدی نورانی گشتی راه مظلوم (تو راه مظلوم)2

عمرت نکاهد .قدرت فزاید .

تو که ای یار با وفایم .تو که ای دوست مهربانم .

غنچه ی گلها را بگیر ای مهربانم .

آموزگارم . عیدت مبارک (عیدت مبارک)2

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
ساراشکری

بسیار پرطمطراق بود[گل] با رعیت ضحاک زده بروزم. هو121