ترانه ی گل کارون

 

گل کارون ، چه دل خندون

روییده ساحل شط ، سرش بیرون

کنار آب ، دم مهتاب

کشیده قصه ی دل ،  به عشق ناب

*****

در روز و شب تنیده ساقه هایش

بی خواب و تن کشیده غنچه هایش

نمای عابرین است در تب عشق

سلامی  در زبان  گفته هایش

*****

چقدر زیبا ، چقدر سنگین

پیام پل زدوده گل شیرین

عسل در جون ، هوا بارون

همیشه اهواز ما شده ایوون

*****

آفتاب دل تنیده شاخه هایش

رنگین کمانی گشته دیده هایش

چه لذتی غروبه ساحل غم

بیا ببین چه زیبا ست لحظه هایش

*****

شب سیحون ، پل و میدون

پیر و جوون چشیده نم بارون

گل کارون ، چه دل خندون

روییده ساحل شط دمش بیرون

*****

کنار آب، دم مهتاب

کشیده قصه ی من به دور از خواب

کشیده ستاره ها  غمی  در آب

 

جاسم ثعلبی  21/11/1390

 

/ 0 نظر / 3 بازدید