موشِ کور


 

از
جلگه ی سر سبزِ خوش آب شما ل

کوچ
کردی موشِ کور چه بیصــــــدا

تو
مسیر کشتی سیر و ســــــــــــفر

با
سخاوت گیج کردی ناخــــــــــدا

***

خنده
می بارید از حرفای تــــــو

بخت
ناز و خوش قـدم در رو زده

چه
عجولانه دویدی درجنــــــون

حدسم
اینه عاقبت خیلی بــــــده

***

همه جا
شرجی و موها فرفـــری

از
حرارت سقفِ خونه جوش زد

زیر
آسمونِ دود آلودِ عشــــــق

به
صدایِ خشکِ پاها گوش کـرد

***

از
بهشتِ جاودانه اومــــــــــدی

سویِ
این جهنمِ آتش فشـــــان

خیلی
چاقه خوشه ی گندم تـــو

نمیشه
وصفش کنم با صد بیان

***

موشِ
کورِ مهمونِ ناخونــده ای

خیلی
سخته موندنت در انتـــظار

توی
غارِ مورچه ها جات نمیشه

با
زبونت مک زدی قلبم به دار

***

ناگهانی
اومدی چشمــــک زدی

توی
آسمونِ پر پیچ و خمـــــم

همه چی
پسندیدی واسه شـکار

فکر
نکردی کوه دردی در غمم

***

موندی
در عزلت و خونه نشیـــن

از کجا
طعمه برات پیدا بشــــه

اشکِ
تو می باره واسه ی یه مور

مگه
میشه رزقِ تو جدا بشـــــه

***

همه می
دونن که آینده ی تـــــو

پیشِ کوه
ها بمونی عزیز تــــــری

خیلی
سنگینی نمیشه بازی کـــرد

از لاک
پشتِ دم بریده کنـد تری

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 18/07/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید