رباعیات حسانی 7

دلم با
غصّه هات آلوده کـــــــــــردی

یه
عمری جان فدات بیهوده کـــردی

برو هر
گز نمی خوامت بیایـــــــــی

چو می
دانم تویی دل دوده کـردی

***

هنوز
حلقه ی دیدارت تو دستم

هنوز
راهِ وصالت را نبستـــــم

خیانت
کار شد قلبت به جونــم

به آهِ
دل پلِ پشتت شکستــــــم

***

برو
کارت ندارم تا همیشـــــــه

برو
کندم گلِ عشقت زریشـــــه

خدا
حافظ برو برگشتنی نیست

شکستی
قلبُ بخشیدن نمیشـــه

***

تو
مدیونم شدی با این فــــــرارت

دلم پر
پر شده دیدی کنــــــارت

خدا
حافظ نمی بینی گـــــــلم را

اگر
مردی دلم  قبر و مزارت

***

برو
دیونه ای عقلی نـــــــــــــــــداری

برو
مجنونی و بر نی ســـــــــــواری

دلم با
تو شده از زندگی سیـــــــــــر

همش
خسته همش خواب و خماری

***

خدا دل
دادی و غم کردی آغــوش

دلم
صدها مصیبت کرده سر پوش

همه
عمرم شده درد و مذّلــــــــت

تنم
زنده و لیکن مست و بیهوش

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 12/12/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید