فالگیری

 

گفتمت دلم
گرفته ، مدّتی باید بشینــــــــــم

خیلی تنهایم
و خستم ، غم نشسته بر جبینم

***

حالا زوده
با تو رفتن ، به تماشای خیالـــت

دلِ من آتیش
گرفته ، بمونه پیشت سئوالت

***

با همین فکر
و گلایه ، درک نکردی غصه هایم

چشم بستی از
نگاهم ، حدس زدی که بی خدایــم

***

رفتی پیشِ
فال خوانی ، داد زدی با مهربونـی

گفتی دلبندم
جدا شد ، دردِ او رو نمی دونــی

***

یادته
معبودی هستی ، خالقت خدای دانــا

دلفریبِ
فالگیری ، تو خریدی با تماشــا

***

خودت گفتی
دلش گیره ، بگو با کسی اسیــــــره؟

یا به فکرِ عشق فردا ، یا که جون باخته می میره

***

عشق او مبهم
می بینم ، من و دوست داره همیشه

فالگیرِ
باورم رو ، رفتنم بی او نمیشـــــــــــــــه

***

کاسه اش پر
کرده آبی ، قهوه و فکر و خیالی

با نگاهش
جذب کرده ، دلبرِ عشقی تو خالـــی

***

با دروغش
جمع کرده ، زر و دینار و یه نیشی

با عقیده
رفتی پیشش ، نمیشه شکسته میشـی

***

ازرفتنت بی
اطلاعم ، به دلم چیزی نگفتـــــــی

کسب کردی
حرف باطل ، دلم از غم ها نَشُستی

***

فال و فال
گیری حرامِ ، در دلم مردود می بینم

اعتمادم از
خدایم ، پیشِ درگاهش می شینـــــم

***

توی این
سرما به گرمی، امتحانت کرده بـــــــودم

صبر تو مایه
ی دردم  ، عشقِ تو در دل ســــــرودم

***

جاسم ثعلبی
(حسّانی) 20/10/1391

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید