نوحه : ادرکینی یا زهرا ، اشفعی لی یا زهرا

نوحه : ادرکینی یا زهرا ، اشفعی لی یا زهرا

شبِ علی تارِ چرا ، زهرای او شده جدا

مکه تو ظلمت فراق ، همسرِ پاکِ مرتضی

ای ساربان آهسته ران ، هنوز خون زخمِ ای خدا

دور چشای او تره ، قطره چکان غصه ها

ادرکینی یا زهرا ، اشفعی لی یا زهرا

***

رفته به دیدارِ بهشت ، ببین چه کرده سرنوشت

تنهایی علی ، حسین ، قدر زمان چه بد نوشت

علی اسیر روزگار ، بی زهرا مانده در دیار

شادی دشمنان او ، گم کرده راه بی مزار

 ادرکینی یا زهرا ، اشفعی لی یا زهرا

***

پیام بابایش شنید ، قطع سرِ حسین ندید

فاطمه با درد و غمش ، عزتِ بابایش خرید

او دخترِ پیامبرِ ، او همسر دلاورِ

او مادر لب تشنگان ، مادر بزرگّ اصغرِ

ادرکینی یا زهرا ، اشفعی لی یا زهرا

***

شاعر اهل بیت :

جاسم ثعلبی (حسّانی) 11/11/1393

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید