گردش

گردش

وعده ها مثل یه ابر زودگذر

جون میده خندهات تو گشت شب

با اذان خوش خبر وقت غروب

می شماره لحظه ها دعای لب

***

با نسیم سرد خوش دیبای روز

همه جای سبزه ها شیون شده

قطره می باره به یاد برگ خشک

سایه بون غنچه ها مسکن شده

***

رنگ چشمات تو فضام رنگین کمان

کاشتم عشقی به دست روزگار

شاخه هاش چتری شده واسه ی دل

ناگهان شدی بهشت و لاله زار

***

توی خاطرات پر پیچ و خمت

باورت شده دلم سنگ صبور

افتابت تو شبم  تابیده باز

همه جای دیدهات اشک غرور

***

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 06/09/1393

/ 0 نظر / 16 بازدید