دل باز

 

 

صدات کردم تو نشنیدی ، هوای زندگی دارم

ولی با تو سر موندن ، یه ترس از سادگـی دارم

 

تو سر سختی وداغونی ، تو مکار و تو دل بـــــازی

تو می دونی با این دردت ، روزی با من نمی سازی

 

نه دور از من شدی جانا ، نه در نزدیکی جا کردی

لباس شب عروسی رو ، به قهرت زیر پا کــــردی

 

دلم پر شد از این غم ها ، دیگه جایش شده ویرون

توی این ناباوری هایت ، دلم از دوریت خنــــدون

 

نبین با تو تماسی هست ، نخند بر دل بیمـــارم

به پرتابِ دروغینت ، ترک برداشت دیــــوارم

 

نمی خوامت نمی خوامت ، برو از قلب من بیـرون

باورکن جدی می گویم ، نگو در عشق من مجنون

 

برو دیگه پناهی نیست ، این دل رفته مهمــانی

چراغ زندگیت خاموش ، برو شهر رجز خوانی

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 02/05/91

مشهد مقدس

/ 0 نظر / 3 بازدید