مستی/ دو هرمی/ 5 رگه/ مختلف القافیه

مستی/ دو هرمی/ 5 رگه/ مختلف القافیه
مست مستی
در دیار خود پرستی
بی دلیل ای بی وفا دل را شکستی
در نبردی تن به تن با دشمنان زخمم نبستی
شک و تردیدم یکی شد جسم بی دل زنده هستی
خوابی دیدم
لذت تنهایی را تنها چشیدم
منّت بی خانمانی بی زبانی را کشیدم
در دیار غمستانی دیده بانم چاه غم ها را پریدم
در بهار بی بهاران مثل باران سرد و عریان عشق تو کاخ نویدم
ابداعی جدید از :
جاسم ثعلبی (حسّانی) 08/01/1393

/ 0 نظر / 2 بازدید