بی وداع

 

خسته نشسته سالها غمگــین

همچو قناری در قفس وا کرد

زندونی بوده تهمتش سنگین

با زورِ بازو لوله ها تا کـرد

***

شکسته بالم در مسیرِ بـــــاز

در رفت و سوزش به دلم می زد

بدون پر در آسمون پـــرواز

دور شد و با طعنه می خنـدد

***

با تو دلم غریبه شد انگـــار

آخه چرا بی پرده می گفتی

تا تو نباشی قلبِ من بیمــار

تو بی وداع از دلم در رفتی

***

به خاطرم لحظه شماری کن

دور بزن حریم تنهایــی

منتظرت هستم و یاری کن

تو چون نسیمِ موجِ دریایی

***

می ترسم از رعدِ دلت امــروز

محرم رازم سال ها بـــودی

خودم می دونم این دلم پـیروز

حدس می زنم شکستی ، نابودی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 19/11/1392

 

/ 0 نظر / 3 بازدید