رباعیّات حسّانی 3

دلم در باد مانده بی پر وبـــــال

مترسک مانده تنها بی سر و شال

نه دل دارد نه عشق و آشنایــی

کتابی نیست جویایش به هر فال

***

دلم از بی وفایی دور گشــته

سرابِ درد در قهرش نوشته

جدایی را معاذ الله برایـــش

درونِ قلبِ او عشق و فرشته

***

چراغِ مهرِ عشقم گشته خامـــــوش

دل و غم های یارم خوانده بر دوش

خدایا چاره ای جز تو نـــــــدارم

دلم از خاطراتش کن فرامــــوش

***

مرا با مردگان رفتم نمُـــــــــردم

مدالِ مرگ بر قبرم ســـــپـــردم

به دل فریاد زد جایت همینجاست

صراطِ مستقیم در دل نخوانـــدم

***

دلم یاقوتِ زیبای انـــــــاری

دلم چون گلِ خوشبو در بهاری

طمع در طبعِ مشتاقان پدیـدار

انار و گل بریدند افتخـــاری

***

دلم با شعر در گفت و شنیده

درختِ عشق را از ته بریده

چنان آوازِ زیبایی نوا کــرد

شبی را دو قصیده آفریـده

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 20/11/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید