بویِ جدایــــــــــــــــی

 

جمع کردی خاطراتت ، رفتی از پیشم همیشه

بی سبب بارت کشیدی ،رفتنت عشقم  نمیشـــــه

***

سرخ کردی چشم نازت ، داد و فریادی شنیدم

حرفِ دل با تو زدم من ، درد و بیماری کشــیدم

***

چه کسی میهمونی کردی ، که دلم شده فراموش

یادته همیشه با من ، می کشیدی دل در آغــوش

***

چه کسی جونت خریده ، تو ی بحرانِ فریبـــی

می شمارم لحظه هاتُ ، تو شدی واسم غریبی

***

نکنه خسته شدی زود ، با فروغت ای ستـــاره

دلم از تنهایی یخ زد ، تو زمستونـــــت دوباره

***

از عشقِ دیدارت چشیدم ، بوی مستی از جــدایــی

شرط بستم  در کنارت
، رسم و رنگِ بی صدایی

***

من و در سختی کشیدی ، عزت و مال و کمالـــم

راه دل خونین کردی ، دوست داری من بنالــم

***

فکرمُ مشغول کردی ، با ملامت هـــــــــــــــــــای دردت

بید شد جسمم می لرزه ، از برف و بارون های سردت

***

دلم شد چون سنگِ مرمر ، با باد تو داغون نمیــــشه

عزتش در جای خود هست ، با خدا بوده همیشــــه

***

برو ای دیو مترسک ، واسه دل ها ترسناکـــــی

عاقبت جوییده قلبم ، سرنوشتت دل به خاکی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 16/09/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید