طالع معشوق


 

مزن طعنه
به لبخندی ، که در آغوشِ دل مرده

سنانِ
آتشِ و دودش ، صدایِ دلبری خونـــده

***

بیا در طالعِ انسان ، نگر کن خلقتِ جانــان

به خاکی
آبی و آتش ، هوایی طبعِ دلداران

***

یکی سخت
است و دلگیرِ ، یکی دیگر پر آشوب است

چو آتش
سوز و گرمایش ،ولی در ختم مغلـوب است

***

هوایی
طبعِ دور از درد ، و می بارد وفا از خویــش

دل آویز
است به هر یاری ، و می بارد طلا از خویش

***

به طبعِ
آبی دلبندم ، چه مستِ شهرِ رُم گشته

نمای
دلپذیرِ عشق ، پرستیده و گم گشتــــه

***

ازم بشنو
مرا دریاب ، کلام و پندِ حسّانــــی

بدان
رفتارِ طبعِ یار ، محصور است و زندانی

***

نگو یارم
بد آموز است ، نگو در عشق کم پیدا

برو در
طالعش بنگر ، بخوان ای تشنه ی شیدا

***

خدا
پیچیده هر نسخه ، درونِ ذاتِ انسانـــی

یکی
خوشبخت و شیدایی دگر آشوبِ میدانی

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 09/02/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید