شادی عید

ای دلا  شادی نما ،سبزه و بلبل شد نهان

شهر ما گلگون گشته ، رقص گلها شادمان

کوچه ها در عید نو ، پوشیده جامش آشنا

کوه و دشت و دل صحرا ، پوشیده بامش برفها

همه جا هلهله گشته ، جنگلی زد در جنون

ماه و مهتاب و ستاره ، تابشی زد یک ستون

شهر ها در غرق شادی ، عید نوروز آمده

آشنا با شادکامی ، گشت هر روز آمده

عاشقم بر این دیارم ، عاشقم دردم بخوان

عاشقم بر این زمانم ، عاشقم قدرم بدان

بال بگشا ای پرنده ، عشق من در آسمان

بی خبر از باغ دل ، بیرون نرو با حاسدان

جاسم ثعلبی (حسّانی) 06/01/1391


/ 0 نظر / 3 بازدید