مادر..............

مادر..............

جایی نرو فرشته ی زیبام

مادر به حسِ دلت مظنونه

سفر چرا با این هوای سرد
آزار نده مادرت کم جونه

***

پشتِ سرت اومد و بد حال شد

رو تختِ خوابِ صبر و بیداری

بی تو ملامت کرده این دل رو

می ناله شب ها مستِ غمخواری

***

اشکِ چشش می باره چون بارون

حرفِ دلش به عکسِ تو گفتـــه

بوسه به بوسه جای لبهاش هست

رو قابِ بی جون دلت مونــده

***

شبا نمی خوابه و خوابش دیر

خوابِ  بدی می بینه از هر غم

می پره از جایش زمین می خورد

زخم شده دست و سرش کم کم

***

چطور دلت اومد و رفتــــی دور

مادرت مونده پای بیمــــــاری

دلت چه سخته مذهبت چی گفت

مواظبت کجا و دلـــــداری

***

تو می دونی آزادی و در بــاز

وجدان نداری تو دل و جونت

پیر شدن ازدردِ تو  دلـــبا ز

هدر میشه از گشتِ تو خونت

***

 

جاسم ثعلبی (حسّانی)  25/04/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید