ترانه صدای عاشقی

ترانه صدای عاشقی

میرم از شهر تو بیرون ، دلم در بست تنهایی

می دونم واسه من سختِ ، گذرگاههای هر جایی

***

دلم تنگِ از این رویا ، از این آوای گیتارت

به گوشم می خوره امّا ، ختامِ گشت و دیدارت

***

صدای عاشقی بسِ ، دلم بوسیده سر کاری

بمیرم در غم هجرت ، از این حرفای تکراری

***

نگو شوخی نگو برگرد ، نگو در دل پشیمانی

نگو دیوار دل سنگِ ، نگو در عشقی سوزانی

***

تو بودی آتش قهرم ، تو بودی علت دردم

ندیدی وقت تنهایی ، بدونت زندگی کردم

***

هواست باشه من گفتم ، عذابم دادی بیهوده

شکستی قایق وصلم ، تو غرقی در به در زوده

***

بمون در التهاب عشق ، بمون در جنگ خودخواهی

منم رفتم از این فتنه ، خودت بد رنگِ طراحی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 15/05/1394

 

06/08/2015

/ 0 نظر / 23 بازدید