فقط چند لحظه .........

فقط چند لحظه .........

فقط چند لحظه کنارم بمون ، شبا تا سحر خاطراتم بخـــــــون

به تنها ترین حرفِ من جون بده ، تو رو دوست دارم همین و بدون

***

فقط چند لحظه تو با من بشین ، من و درک کن زخمِ قلبم ببـین

نرو راهِ برگشتِ تو خیلی سخت ، نرو سنگِ قبرم به دستت نچین

***

فقط چند لحظه به من گوش کن ، غم و غصه هات رو فراموش کن

با اون درد دلهات یه راهی بساز ، دلِ ناز و تنهام در آغوش کــن

***

فقط چند لحظه چشاتُ نبند ، فقط چند لحظه تو با من بخنــــد

تو خواب و تو رویام همین آرزوم ،  دلُ تاب دادم به رویام نخـند

***

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 03/05/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید