قصیده فاحت اعطور السلام(عطر سلامتی فوران کرد)

 

مطرت الدنیا زلازل هدمت اقصور الظلام

بسم روح االله القاید فاحت اعطور السلام

 

اتجندت شبان و اطفال او شباب

لافتات او صوت و اصیاح او نحاب

زحفت اعلی الموت بل نار او سراب

تهتف اجموع البلد سور الختام

 

هاتفت و اتصیح یا ثار الشهید

بل شوارع صامده او نار التزید

ضد الاستکبار و العار العنید

لابسه اکفان العزاء حور الکلام

 

بل مدن مگدر اوصف هل حضور

الناس منکوبه او المایندل یدور

سقط شیخ البلد و اتعدل مرور

ثورة ازحوف او قتل دور العلام

 

بزغت الشمس المنیره من السماء

جاهه سیدهه ابن خان الحماء

نزل بل صف ساگ ثیران الغباء

والعقیده مشربه نور الاسلام

 

مطرت الدنیا زلازل هدمت اقصور الظلام

بسم روح االله القاید فاحت اعطور السلام

 

 

معنی:

از آسمان زلزله بارید قصرها ویران شد

با نام روح الله رهبر مهر نور افشان شد

 

همه با هم یکصدا جانی شریف

همه در میدان درگیری حریف

سینه خیزان تافته جنگی ردیف

همه با فریاد و دل قرآن شد

 

با خروش هر جوان راه شهید

در خیابان قلب دشمن آه دید

بر ضد استکبار و این شاه عنید

کفن پوشان پای در ایمان شد

 

در شهر ها مردم نمی شد وصف کرد

در همه جا الله و اکبر هتف کرد

قهر مردم نام شاهان حذف کرد

جثه ها گلگون کفن بی جان شد

 

ناگهان خورشید یکدم نور زد

سیدی آمد و دشمن دور زد

در سرزمین لاله با گل تور زد

مکتب دیدش جهان پیمان  شد

 

از آسمان زلزله بارید قصرها ویران شد

با نام روح الله رهبر مهر نور افشان شد

 

 

 

اولین شعار انقلاب در شهر سوسنگرد این بود که بنده

 کلاس اول راهنمایی بودم.

 (فلسطین ،فلسطین ،ما با هم متحد می شویم ،

تا بر کنیم از زمین ریشه ی اسرائیل)

 

جاسم ثعلبی  10/11/1390

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید