از پیش تو میرم

 

بسه دیگه از عشق تو سیرم

از این فضای یخ زده گویا که دلگیرم

باز شدن  دروازه ها به زودی می میــــرم

کمان زده از بردگی از بی کسی زخم کمر پوسیده زنجیرم

شخم نزن دردم

حدس نزن که خیلی نامردم

از عاقبت با قلب تو دلسرد دلسردم

تو باغ دیده های نم یک نفسی تنهایی می گردم

منتظرم بگو بگو با خنده هات از هر شکوفه برگی آوردم

از پیش تو میرم - شخم نزن دردم

قالب هرم – دو هرمی

ابداعی جدید از :

جاسم ثعلبی (حسّانی) 29/11/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید