گهر نایاب

  

ای   گهر   نایاب    دست  چوپان   فتادی

 

ای زینتی چون مهتاب دست الطاف نهادی

 

در شبان شاد زوصف دیدنت معلوم است

 

در کجا   می یابمت  محراب   مادر  زادی

 

در وصال دیدنت ای مهر خوش اقبال  من

 

دور شد راه وصالت غمگینم و تو   شادی

 

چهره ی باز گلی از هر سو به یادت هستم

 

شب و روزم  می نگارم  آنچه  یادم  دادی

 

می پریدم چون شبح تیری بخورد  این  قلب  من

 

قلب   مخدوشم  بداند  چهچهه    در  بادی

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
عطیه تقی زاده

[گل]