دو بیتی عاشقان

 

این همه غوغا شنیدن رد پای عاشقـی

رنگ رسوایی ندارد عطر و بوی رازقی

مستی و دنیا پرستی بر جمالت شد ظهور

در درون قلب نازت چون جنینِ ناطقی

***

من و تنهایی و دردت فاجعه شد اینچنین

دوری و عشق و کسالت روی تاج سر نگین

سالها در انتظارت دل کشیده دردی سخت

بی خیالی در حوالی خاطراتم را ببین

***

ناگهانی وقت رفتی تو که شرمنده شدی

از شماتت های دشمن بی گمان زندی شدی

مرده بودی سالها وقتی که قلبم شور داشت

سرد شد آتشِ عشقم کاخِ بی پرده شدی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 18/11/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید