قسم به اون چشات

 

قسم به اون چشات

هم از قسمت تو ،  هم از ظلمت من

هم از غربت تو ، هم از محنت من

جهنم آتیشت روشن نمودی

یه تیرِ بی هدف بر دل گشودی

شدم مجروح  جنگ غصه هایت

نگو بازم مقصر تو نبودی

***

چون رنگین کمان ، در عشقت نهان

در بعد زمان ، با دردم بمان

خدایش ساختم با قهر و نازت

دلم سرپوش کرده نذر و رازت

همش مهمون نوازم ای پرنده

چشام رقصیده در آهنگ و سازت

***

ای ابر سه رنگ ، ای وال و نهنگ

کو عشق قشنگ ، با قلبم نجنگ

نمی دونی شدی دریای دردم

نمی دونی با تو بر نمی گردم

نمی سوزم درون آهت دوباره

عوض شدرنگِ عشقم خیلی سردم

***

قسم به اون چشات ، ابرو ولبات

به اون نام خدات ، ندیدم از وفات

برو بشکن بزن کنارِ مرداب

صفا کن قصه ها در نور مهتاب

یه عمری باختی با این کرشمه

تو خاموشی سپردی عشقِ شب تاب

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 20/09/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید