اهلاً و سهلاً(خوش آمدی)

ما نمت لیلی اعلی حبک انتظر جیتک الیه

سهریت اجفون عینی اوسکرت بابک علیه

حسبت لحظه او تجینی ما دریت اتخون بیه

یلی حبک شعل ناره ابگلبی صارالی اذیه

هیچ تالیت المحبه تشعل ابداری المنیه

اتگول رایح ما اجیکم لل عدو غیضک شچیه

ما دریت انته او نحیبک بس یعذبنی خطیه

الجای والرایح یگودک لیش تلهث بل ثنیه

ضلت السالوفه یمک طول و اتمدد ابفیه

العشگ زینه ابرسم جرنه اتبختر ابحبنه سویه

انه مو اطرش ابزفه افهم اشعارک سریه

الراح راح او جانه قادم حبی اهدیته بدیه

لو فارگتنی او تارکتنی لشتل الحب ابزویه

ما یخضر ورد حبک سم بگه مخبوط میه

معنی:

همه خوابند و بیدارم ،منتظر بودم تو را

چون که در سکرت خوابم، محتکر سودم تو را

در دعایم رام هستی ،فکر گم گشتن نبود

  درد عشقت آتش غم،در درون دردم تو را

ای که مشتاق محبت،با سرود بستن عشق

بار ها خفتی به دردم، ثانی معبودم تو را

تو که می دانی غریبم، زاری و دردم چه سود

سالها تشنه ی مهرم،محور قوتم تو را

مانده درد و نحیبم ،دل به دردم می بریدم

ای فرشته ی غریبم،بشنو منعوتم تو را

من که از عشقت بهوشم ، در اشاره ها تکم

با دو دستم جان دادم، مرگ و بهبودم تو را

گر فراموشی سپردی، این نهال سبز خندان

ریشه خشکش زده ترکم، زهر نابودم تو را

 

تقدیم به دوستان خوبم سعید سالاری و محمد کوهیان و بهروز قاسمی

و خواهران فرنگیس رزمی نژاد و فاطمه طایفه نجفقلی(رسپینا)و مریم جلائی و الهه صفر پورو..................................................................................../

 

جاسم ثعلبی  06/11/1390

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید