تو قشنگی

 

تو قشنگی به قشنگیِ ستــــاره

وقتی دیدمت دلم شد پاره پـاره

بیا تو دلم بشین محراب عشقم

خاطره بشه تو دلها موندگـاره

***

تویِ این بارونِ عشقت من اسیــــــرم

می دونی بدونِ تو که من می میـــرم

مهربون دلت مگه سنگ صـبــــــوره

بی تو من از زنده بودن خیلی سیرم

***

می دونم تو بلبلِ شیرین زبونــی

می دونم پاکی و خیلی مهربونـی

حسودا تو باغِ عشق ما زیـــادن

با کلاغایِ سیاه چه چه نخونـی

***

عزیزم اسمت بیاد خیلی حســـــودم

عزیزم ناراحتم پیشت نبــــــــــــودم

شب و روزم به یادت زندگی کـردم

این همه شعرمی بینی حقم سـرودم

***

تو مگه خسته شدی از انتظــــــارم

پس چرا برکه شده چشمت کنـــارم

اگه تو دوست نداری با من بمونــی

خیلی راحت جان بگو وفا نـــدارم

***

پای پیری می مونم در انتظـــارت

یا بمیرم یا بمونم در کنـــــــــارت

نمی دونم شاید این هم شد بهانـــه

مطمئنم من از اون قول و قرارت

***

دلم بی تو در خوشی شادی نکــرده

به جز رویت از کسی یادی نکـرده

چشم من زیبا فقط تو رو می بیــــنه

می گی بی من دلت فریادی نکرده؟

***

شب وروز بیدار و بیخوابی کشیـــــــدم

مگه باورت بشه عکست ندیــــــــــــدم

تو کتاب عشق من شدی ترانـــــــــــــه

یاد تواز همه خویشان دل بریـــــــــدم

***

جاسم ثعلبی ( حسّانی) 21/05/1391

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید