عبرت

 

عبرت و
آقایی دل ، تجربه دیدِ دلـــــــم رو

اونی
که صداش نمودی ، عالمی داره ستم رو

***

مدّتی
با خود بگردون ، چرخِ دیدارِ زمانــــــــی

عاقبت
هم سیر می شی ، رسم کن تو دل فغانی

***

می
دونی عاشق نمایی ، تو کنارِ دل روا شـــد

با
هزاران قصه گفتن ، اشکِ غمگینی ربا شد

***

ترک کن
چوبِ زغالی ، زیرِ گرما تار گشــته

دود
کرده رویِ چوپان ، قلب اون بیمار گشته

***

این
همه طعمه و زاری ، دور کن از گلستانـت

به چه
گلها دیده این دل ، پوچ کرده بوستانت

***

درد دل
دیگه ندارم ، قصه ی عشقم تمومــــه

تجربه
نادیده روزی ، نورِ خورشیدش حرومه

***

دل
مبادا روزگاری ، ماهی تابه شد و روغـــــن

جوش
داده دورِ قلبم ، سوختم چو سنگِ معدن

***

بعد از
این داد و فغانم ، دور شو از مکر و نیرنگ

تا
زمانی گل همون گل ، قلبِ تو کوبیده با سنگ

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 09/06/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید