ولادت امام علی علیه السلام

یا  علی  ای  در  لوح  حق  نامت  نمایان گشته

پیغمبرم    فخر  الرسل   محکوک   پیدا       کرده


ای  یاور  دین  النبی  ای  ساعد    اسلام و دین

ای  قائدپیکار  حق  ای    حامی    مستضعفین


 زیبنده ی علم و ادب  خاری  به  چشم مشرکین

 ای کاتب وحی خدا  ای مونس   انس   و  امین


امروز روز    مولدت  بلعید  برق     آن  ابرها

ابری که دیده را جدا از دین و حق    زیوارها


از مادری از فاخری         در  دامن   حب     النبی

آن لاله ای در  سبزه ای پیچیدی  دورش  ای وصی

 
دارای سیف     ذوالفقار  چون   برق    میزد دارها

در جنگ صفین حاضری     چندین    در    پیکارها


تویی   امیر      مومنان   تویی     امام   شیعیان
 
ای پهلوان جز    تو   نبود  اندر   شکست جامگان


اسم    تو را    زیبا   بود   بالاتر       از   دربارها

ای در نبرد   دشمنان    کوبید ی   صد    اوارها
 

نامت بود تا شیعه  هست در    آسمان  و در زمین
 
هرکس بخواند    ذکر تو  حاجت روا شد   ای قرین


منکر   حقت  کافر  است  ای شمع روشن در   وجود

مایوس    می شد  از فلک    متروک   گشته از وعود


 

/ 1 نظر / 2 بازدید
منتظر

از ششم آبان که بشماری تا عاشورای ارباب می شود چهل روز . . . همت کن و برای ختم جمعی زیارت عاشورا همراهمان باش با هم بودن زودتر به اجابت می رساندمان همراه شو و یاران را هم همراه بیاور