پاتوقِ خیانت


 

نمی
دونم چرا سردم ، دلم تنهایی بیــداره

شبم تا
سحر می لرزه ، شدم مجنونِ آواره

***

به
فکرِ درزِ دیواری ، تو پاتوقِ خیانـت ها

یه
سایه در خیالم شد ، غروبم خسته و تنها

***

همه
بیمارِ سرپایی ، و من تصویرِ رو تختـی

یه آهو
در دلِ صحرا ، شدم مانورِ بد بختی

***

همش بغض و همش بی حال ، یه برگِ زردِ پاییزم

عطش
نایِ دلم خشکید ، به پوچی خوانده جالیزم

***

چرا
سردم چرا کم جون ، چرا در خواب بیدارم

همه در
عاشقی مستند ، و من رو تختِ بیمارم

***

خطر
فرزانه ها دیدند ، و من پی گردِ توصیفم

جهان
در لذت و شادی ، و من در بُعدِ تعریفم

***

جاسم
ثعلبی ( حسّانی ) 12/02/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید