دیدار در قیامت


 

گورم
کندی به دستت ، نمی خوام پیشم بمونی

حواست باشه عزیزم ، به کسی نده نشونـــــی

***

خیلی
سختِ دل شکستن ، عادتت شده همیشه

داغ
کردی قلبِ نازم ، نمیام پیشت نمیشـــــه

***

اون
خدا پشت و پناهت ، برو هر گز بر نگرد

خاطره
بد از تو دارم ، آسمونت خیلی ســرد

***

تو
نگو آواره موندم ، توی شــــهرِ دود و آه

بس کن
از گریه و زاری ، پشتِ تو ابرِ سیاه

***

تو
خودت راهِ جدایی ، با طلاق افسانــــــه کردی

خواب
رفت اون عشقِ زیبات ، رازِ دل دیوانه کردی

***

التماست
کردم امّا ، تو خودت گلها رو کشتــــی

رو
قابِ اون کبودی مونده ، همش آثارِ یه مشتی

***

قطع
شد راهِ وصالت ، فصلِ دیدارت قیامــت

زندگیت
با من تمومه ، برو هر جا به سلامت

***

بسّه
لبخندت یه حیله ، کشف کردم توی بارت

از
دیارت خیلی دورم ، نمی بینم اشــکِ زارت

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 21/02/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید