مایوس

 

چرا تیره شده عکست ، چرا جونم سیاپوشـــــی

زِ بس توو فکرِ تو هستم ، تویِ مغزم زده جوشی

تو می دونی دوست دارم ، ولی دردم فــــراوونه

همه جا خاطره مونده ، شدم یک مــــردِ دیوونه

نمی دونم کجا رفتی ، سکوتت سدِ راهم شـــــد

همین حرفایِ غمناکِ ، ترانه دل پناهم شـــــــد

سفر رفتی و برگشتی ، یه مدت سر زبون بــــودی

شب و روزم به فکرِ تو ، می دونی دل و جون بودی

مسج دادم همش خوابی ، جوابِ دل نـــــدادی تو

به صف انتظار مونده ، توو جامِ دل حبابـــــــی تو

چرا حالا شدی غمگین ، چرا مایوس و دیــــــوونه

خدایی دارن این دلها ، توی سختی فراوونــــــــه

بِکَن جامه ی مشکیت ُ ، ببر توو قبرِ تنهایــــــــی

بپوش یه جامه ی رنگین ، چشات همرازِ زیبایی

 

جاسم ثعلبی ( حسّانی ) 25/04/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید