رباعیات حسّانی 5

در آتش رشوه گیر و رشـوه دادن

فسادِ مال را بر آن نهــــــــــــادن

حرام این روزی و رزقش مپنـــدار

حدیث از مرسلِ دانا گشـــــادن

***

دلم دار و ندارت را ببخشـــــــــای

تن و روحت به هر سازی نیاسای

شمردم لحظه ی هجرم رسیـده

ثوابِ باز تابت مانده بر جــــــــای

***

نوشتم بر دلم عشقم فرامــوش

فنا کردم هزارن قصّــــه از دوش

سبک گشته دلم چون باد بادک

تو پروازش ستاره کرده آغــوش

***

پریشانم زیارم بی خبر رفــــــــــت

تک و تنها به شهری در سفر رفت

دلم دلواپسِ برگشتنش شــــــــد

بنازم کاکلم با بی خطر رفــــــــت

***

شبم مبهوتِ عشق و آشنایـــی

به ناحق از دلم کرده جدایــــــی

تنم در کوره ی آتش فرا خوانـــد

چو خاکستر شده از بی وفایی

***

تو دردِ روزگار چرخیــدم ای دل

سرِ قبر و مزار نالیـــدم ای دل

دلم از قهر و غم فارغ نگشته

درونِ آبشار غلطیـــدم ای دل

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 25/11/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید