فقر و بدبختی

 

فقر و بدبختی

همش در فقر و بدبختی ،خدایا خیلی بد حالم

تو پروازای اینگونه ، شکستی تو پر وبالـــم

***

تنم می لرزه از سرما ، و در گرما بد آهنگـــم

بهارم شکلِ دریا شد ، خودم با خودم می جنگم

***

متاعم ناله و غم هست ، شبا تا سحر بیــدارم

دل و جانم سفر کرده ، تو خواب و دردِ افکارم

***

به سختی می نویسم باز ، پیامِ خسته از سینه

ندیدم روی خوش امّا ، میگن زیبا و شیرینه

***

بیا توی دلم بنشین ، تو ای بختِ بد آمـــــوزم

بیا در گودی افتادم ، می ترسم بی تو می سوزم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 14/09/1392

 

/ 0 نظر / 18 بازدید