ای گلِ شیرازی

 

 

ای گلِ
شیرازی ، در خودت می نازی

دردِ دلت پیداست ، در غصه می بازی

همش تو
خرازی ، ای گلِ شیرازی

***

آتش
نزن در جون ، کردی دلُ  پر خون

با وعده ها کم کم ، کُشتی دلُ آسون

در بند
بزازی ، ای گلِ شیرازی

***

در
آسمونِ تو ، گشتم به تنهایی

شادی و
طنازی ، خوندم به زیبایی

قشنگ و
غمازی ، ای گلِ شیرازی

***

در
حافظ و ایوان ، دروازه ی قرآن

قسم
نخور هرگز ، عاشقِ با ایمان

با من که
می سازی ، ای گلِ شیرازی

***

بهروزی

می دونه ، زارع که می خونه

هر گل
در این صحرا ، فرشته می مونه

شاعر و
دلبازی ، ای گلِ شیرازی

***

جفره و
لقمانی ، عزیز این خانی

عذرم
پذیرا باش ، ای شیر میدانی

داور
هر بازی ، ای گلِ شیرازی

 

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 03/03/1391

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید