خوش آمدی به ایران ای سرور آزادگان

 

 

خوش آمدی ای با وفا به  میهن  آزادگان

خوش آمدی چه با صفا ای  بهمن  لب تشنگان

 

چه ارمغانی دارد این موج شکن  در  اوج  خود

بوی بهار آورده و یاد  شهید و  ماندگان

 

می خوانم آن روی تو را در سایه های  رخ تو

آن دسته های آهنین  فریادهای  مومنان

 

خونی که با آن کاشتی گلزار و دشت و کوه را

در کوهساران گل زده  آن  لاله های  زعفران

 

در پیکرت جویم همی آن یا ر و  سردار  امین

فال از تو را نیکان گرفت ای ماه رویای زمان

 

خوش آمدی هر سال را برمردمانت صد سلام

گلزار گردد موطن و  در  انتظار شیفتگان

 

هر آنکه شیدای محبت ثعلبی  در  آن  هلال

ماه بهمن نور زا  تابید در مهر زمان

 

همه جا شادند و خندان در مدارس در کلاس

در  ادارات  جشن  بر  پا  مقدم  بهمن نهان

 

جاسم ثعلبی  22/11/1386

 

/ 0 نظر / 3 بازدید