موج تکبیر

موج تکبیر

خروش موج انسانی ، کویر وسبزه رو دیده

همین فریاد دیروزی ، تو قلبم قصه می چیده

***

صدای غرّش توحید ، زمین رنگین کمان کرده

به خون آغشته شد میهن ، کف دریا چقد سرده

***

خیال خوش خبر امروز ، تو دریا موج موج اومد

ظفر سازان بی سنگر ، غرورش فوج فوج اومد

***

ندای عشق و پیروزی ، تو دیده شادی تابیده

قطار سرنوشت اومد ، هوا داران خوش دیده

***

غروبِ غمگساران رفت ، سلام و شادی سر کرده

ستمکاران بی ایمان ، تو مرگ و ماتم و درده

***

بتاب ای رهبر دانا ، بهشت آزادی می باره

دلُ دادم به استادی ، طنین زنده می کاره

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 15/11/1393

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید