راز و نشان معشوق

 

سلام ای یار دیرینه، کلامی پر بها دارم

سلام ای دشت سبزینه، پیام از یاد ها دارم

کجایی بی تو غمگینم ،نه دیداری نه بیداری

دلم آشفته در یادت ،شبی از درد ها دارم

********

میازار این دل عاشق، بیا در کوی و ده بنشین

عزیز و یار دیرینه، که بی تو دل شده غمگین

دلم در آه و ناله خفت مدتها در آغوشت

بیا در دشت ما بنگر، همش سبزه همش شیرین

*******

یاررا با ما دمی از عشق و دردت را بگو

زار را با ما گهی قهر و ندامت را نگو

چه فریب است که چسبانیده ای درد نخست

آب صافی است زهر چشمه اش نهرت را بگو

*******

های وهوی این زمان گل کاشته

نای ونوی دلبران برداشته

دلم از درد و فراقت ناله کرد

چند روزش آتشش افراخته

*******

سبا سجده نما در دل، که معشوقت در آن خفته

بیا روزه نما در آن ،که محبوبت در آن جسته

غریب و زیرِ دارِ غم ،نهادی بند مشنوقی

حسود و دشمن یارا، چه وعده ها در آن گفته

*******

جمال بدر ماهت را ، چنان در آسمان دیدم

دل و چشم نگاهم را بدان با جان بازیدم

چه می شد گر نشان گل نماید در دلم اسکان

شب و روزم به شادی را دلی با خان جوییدم

*******

وای وای از درد هجرت وای وای

آه گاهی دل به دردم گاه نای

سوخت آن دیواره ی قصرم کنون

از درام عشق سردت بای بای

*******

دار زد نور کمالت جان را

خار زد سور جمالت خان را

صد تمنا کرده ام دستم فرود

دیده ام مجنون این زندان را

*******

یافتم عشق نهایی یافتم

در دلم جام طلایی بافتم

دل به دیدار رخش شادی نمود

از نحیبش چه نوایی ساختم

*******

نیزه ی عشقش درون قلبم نهاد

خون کرده آنچنان دردم فتاد

لیک چون معشوق و محبوب دلم

آه از ورد دهانم دم نداد

*******

یار دیوانه و ما در شادیم

یار مستانه و ما در بادیم

چه کنم از او بجویم راز دل

هر چه از دل خواسته در دادیم

*******

آه نکن شیون مکن ،ده روز مانده در نهال

راه کمالت باز شد، لطفی شنیده در وصال

جانا اگر دل می نهی، درد فراقش را ببین

بعد از صفر باشد ظفر ،نور پدیده در جمال

*******

زار نکن شیون و دلدار تویی

بار نکن یاور و سردار تویی

چند روزی در رخت مهمان شدم

بی گمان سرور و مختار تویی

 

جاسم ثعلبی 22/10/1390

چند  

/ 0 نظر / 3 بازدید