زلزله ی شش

 

کوچه ها بیمارستان

و بیمارستانها نالان

پر شده از اشک های خندان شهداء

ماموران ستم شاه

و مجازات مجروحان

نفیر های دلشکستگان

همه یک دل و یک جان

دست در دست هم

متحد در پیکار های آن زمان

چه هیبتی دارد صحنه ها

ترسی در دلها خفته

و شجاعت در پیشروی آشفته

با مشت های گره کرده

به سوی تانک های آمیخته به گلوله

و صدای وزوز تیر های مشقی

اجنبی ها مسکن گرفته اند به زور

همه آماده ی حمله شدند

به مراکز تجمع نیروهای ستم شاهی

جمعیت متلاطم

موج می زند در آسمان

اتحاد رمز پیروزی

مرد وزن

پیر و جوان

 دختر وپسر

جانانه افتخار آفرینان

به سوی نابودی ستمگران

همه یک هدف و یک خانواده مزهبی

قرآن به دست و گلی در دست دیگر

هدیه به سرباز فرزند این دیار

 

جاسم ثعلبی  15/10/1390

 

/ 0 نظر / 3 بازدید