سرود مدرسه

 

خوش آمد فصل  پاییز                  فصل   گشایش    ما

 

ما همه شاد و  خندان                   سالروز   گردش  ما

 

در هر کجای    میهنم                   بگشا   در   مدارس

 

آنجا چه با صفا هست                  از   دیدن     مجالس

 

دسته به دسته  گشته                   همیار و   سنگر  ما

 

برای    روز    عیدم                     دسته گل لاله     را

 

               آموزگار      خندان                        وارد     کلبه ی  ما

 

کلاس      روستایی                           رنگین کمان و زیبا

 

از باغچه ها روییده                           گلهای    پیچک   ما

 

در تعطیلات   بهاره                     باز گشتیم   دوباره

 

/ 0 نظر / 3 بازدید