جنگ طف از دیدگاه شاعر13(شهادت امام حسین 2)

همه جا آتش گرفته همه جا گرد و غبار

همه جا دوده نهفته همه جا چابک سوار

 

صد هزاران جنگجو از خیمه گاه آمده اند

بهر نبردی با حسین از همه راه آمده اند

 

همگی خیمه زدندآماده ی جنگ و ستم

پای مظلومان تنیده دست جان بافان غم

 

آسمان کربلا را ابر وبادی در گرفت

بارشش خون حسینی شن و خاکش در گرفت

 

دل زینب شب نخفته غم گرفت از همه جا

از دوری تک یاورش دار و ندارش را ره

 

آماده شد شیر خدا تابیده نورش در کنار

باد صبا ورزیده و جوییده گورش در منار

 

یک حمله ای از سروری با شور و شوق این سوار

سوی شهادت گشته و با نور و ذوق این تبار

 

جوییده کس در کارگاه لیکن یکی آمد به رو

سر را برید از آن تنه با ضربه ای از روبرو

 

با نام الله کوفته هر ضریه ی شمشیر را

در زیر پایش مه شده او با همه درگیر را

 

با سیف جدش کوفته سر های بیدار یزید

با استقامت سوخته دلهای اشرار پلید

 

ناگه یکی بانک زده خمیه ها را آتش زنید

با این سوار اجنبی صدها سوار دورش کنید

 

جنگ و جدل تا ساعتی شمشیر ها بشکسته شد

رعب و تعب تا مدتی گلزارها بشکفته شد

 

ناگهان مهر امامت پر زد از خواب رمان

همه جا بیدار کرده جهل و تاب خفتگان

 

گویی خریده سیدم آزادی از زندانها

گویی جهانی گل شده از پوشش قرآنها

داده سرش بر نیزه ای حمل سواران گشته است

جانش رها کرد برد ه ای رمل گناهان گشته است

 

نام حسین بر قله ها تا نام قرآن زنده است

نهضت او پاینده  را تا رسم ایمان مانده است

 

قصه در سروده ی بعدی ادامه دارد.

جنگ طف از دیدگاه شاعر14( مسیر اسرا تا شام مرکز خلافت یزید)

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
ری را

سلام عزیزم : از این شعرها قلبم به درد آمد از این حقیقت سرایی و دل گیری ها از این دوری و از این دیوانگی ها با ما به از باش که با خلق جهانی [دلشکسته]