آمنه حرف تو ......

 

آمنه حرف تو ......

آمنه قهر تو اشک شراب منِ   آمنه درد تو روح عذابِ منِ

راه ها تو بستی ، پلهاش  شکستی ، از دل پریدی ، تنها نشستی

در عشقم سرابی تو  ،  در قلبم مذابی تو

عاشقِ خاکِ پاکتم ، زنجیر زرد چاکتم

دور نشو دلبازتم ، محرم ساز ورازتم

***

آمنه چشمِ تو خیمه ی روزِ منِ  ، آمنه  حزف تو آتش فروزِ منِ

قول و قرارت ، شهرو دیارت ، گشتم نبودی ، کو دل خمارت

آدرست و گرفتم ، دنبالِ تو که رفتم

قطع تماسی داشتی ، دل سرِکاری داشتی

عشق و وفات همینه ، درد و فراق و کینه

***

آمنه اشک تو آزارِ قلبِ منِ ، آمنه حرف تو دیوار سختِ منِ

شبها شنیدم ، شادی کشیدم ، بی تو عزیزم ، سینه دریدم

 با عکس تو می شینم   ، رنگِ سحر می بینم

صبر دلم تمومِ ، این عاشقی چه شومه

نیا دیگه همیشه ، برگشتنت نمیشه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 21/10/1392

 

/ 0 نظر / 3 بازدید