دو بیتی های خیانت

دو بیتی های خیانت
خیانت کرده عهد و قول و قالت
به گل آمیختی درد و سئوالت
نشستم در رهت شب تا سحر گاه
ننوشیدم از آن آبِ زلالت
***
دلم از گریه هات اشکی ندیده
سراب از رنگِ تو آهی کشیده
به حراجی فرستادی دل و جان
به یک دینار دلالی خریده
***
برو هر گز نیا عشقت فراموش
دلت هر گز نمی گیرم در آغوش
شکستی راهِ وصلِ زندگانی
پشیمانی گذشته حرفش از گوش
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) 21/08/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید