روز معلّم

روز معلّم

روز معلم آمده فرشته ها شاد می بینــــــم

مدرسه ها سر کوچه ها نمای آباد می بینم

پیر و جوان شهر ما پیچیده دسته گل به دست

به انتظار افتخار صدای بی داد می بینم

غرش باد و رعد و برق با خاطرات ماندگار

درون قلب عاشقان نبوغ آزاد می بینم

ستاره ها در آسمان مهمان این جشن و سرور

از پشت بام آشنا صدای فریاد می بینم

خورشید و ماهِ دیدبان دریای بیکران علم

صفای سینه ها بسی وعده ی میعاد می بینم

پرستوها چه چه زدند آوازه خوان زندگی

کنار جوی باغ دل ریشه ی استاد می بینم

بنازم ای سفیر جان جهانی آزموده ای

قسم به نام خالقم این دل معتاد می بینم

ای شمع رهنمای چشم ای مونس عقل وروان

در گلستان بلبلان نغمه ی دلشاد می بینم

 

سروده : جاسم ثعلبی (حسّانی) 03/02/1394

/ 0 نظر / 14 بازدید