ایستادگی

  

  من زلالم من دلیرم من اسیر روزگارم  

                 

من امیرم من غریبم من دلیر و دیدبانم

 

 

     من در ان دشت انتظار ابسیری دارم ای  دل

                        

   اب از رودی روا شد پا برهنه رهروانم

 

 

   می گریزد از پی من می دویدم از فلک را 

 

   عمری از جان فنا شد رو زدم چون مهربانم

 

 

با تو دارم همنشینی ای عزیز جان هر جان 

                         

بی تو ما هیچ دریغا سیل می زد دیدگانم

 

 

بس در این دریای جوشان ابش امد همچو کوهان

                       

 کوه حال اغشته گشته از ندای قطره هایم

 

 

کاشت ان گل باغبانی از نزیف قطره خون

 

   انچه صیاد زده تیری به قلب ارمانم

 

 

من صبور و من مقاوم از دهر هر گز ننالم 

                         

 ناله ای از بستگانم از زبانم از در نمازم

 

 

من همان سرو درختم استوار و هوشیارم

                          

  من همان شیر درنده با مصایب سازگارم

 

 

کاش برگشتی شود از سختی ایام را

                     

جان من برگشت دارد ذره ی خاک جهانم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید