ای برادران

 

توی کلبه ی اسرار زندگیم غم و خنده ها را به یاد می آورم.

یاد آن لحظه ها قلب پاره پاره ام را وصله می کرد.

می پنداشتم آزاد بودم و لیکن میان من و شما رابطی هست.

به شیر مادر قسم همان آب زمزمی که همگی ما با یک ظرف نوشیدیم

در محنت و خوشی های شما فریاد می کنم .

به ذره ی خونم قسم که شاهد این مدعاست.

ولی روزگار سیاه چال باز هم ما را در بند خویش آزار می داد.

چه مصیبتی .

چه فلاکتی.

ای کاش نام شما برایم نا آشناست.

که هر گز شیون مادر را به یاد نمی آرم و لالایی آن را به خاطر نمی پدداشتم.

 تا نگویم برادر وارم .

 برادر دارم .

 محبت شما همچون بوی بهشت از مادرم به ارث نمی برم.

 و به فرزندانم نمی سپردم.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
rira

سلام ارث مفهوم غریبی بود در بازار کلمات [نگران]